whatsapp

إتبرع الآن

أخبار الأورمان

الخبر
شارك مع الأورمان بسهم المشروعات الصغيرة المنتجة بـ 250 جنيه

شارك مع الأورمان بسهم المشروعات الصغيرة المنتجة بـ 250 جنيه.. وفّر مشروع صغير لرب أسرة فقير أو امرأة معيلة وخد ثواب مع كل جنيه بيكسبوه.. بمساعدتك هتغّير حياة أسرة كاملة وهتحقق لهم دخل ثابت يعيشوا بيه..